Co nabízím

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA – KBT TERAPIE – ONLINE NEBO OSOBNĚ

Psychologické poradenství a diagnostika – KBT terapie – Individuální konzultace, workshopy

     Každý z nás se někdy mohl ocitnout v situaci, kdy se hroutí okolní svět, pomyslné světýlko na konci tunelu mizí a společníky nám jsou obavy z toho, co bude dál. Ti, kterým se povede původní strach překonat a vykročit ztracené světýlko hledat, mohou kromě něj objevit i netušenou hloubku a sílu v sobě samých. Někdy na takovou cestu stačíme sami a jindy se může hodit mít na ní někoho na blízku, někoho, kdo nás podporuje, kdo v nás věří a zůstane s námi bez ohledu na obtížnost terénu, kterým je třeba projít. Pokud se rozhodnete vykročit, bude mi ctí Vás na Vaší cestě doprovázet.

                                               „Život lze pochopit pouze pohledem nazpět, ale prožívat ho lze jen směrem kupředu“.    Søren Kierkegaard

sphere, sphere of mud, mud-2536105.jpg
maze, graphic, render-2264.jpg
cog wheels, gear, wheel-2125180.jpg

Individuální sezení

Skupinová sezení

Workshopy

Tento typ setkávání má intenzivnější a komplexnější charakter. Má pozornost a podpora je plně věnována jednomu klientovi, jeho prožívání a vnímání okolního světa. Počet jednotlivých sezení vždy závisí na povaze témat, která klienti přinášejí. Sezení probíhají online i osobně. Mnohé výzkumy a studie prokázaly, že účinnost online terapie a terapie tváří v tvář jsou srovnatelné.

Skupinová sezení probíhají ve skupině šesti až osmi členů za účasti jednoho či dvou terapeutů. Pravidelně naslouchat a mluvit s druhými nám pomáhá nahlížet na vlastní těžkosti z jiné perspektivy. Vidět, jak se jiní lidé staví ke svým obtížím a jak se jim v jejich životě daří dělat pozitivní změny, představuje pro všechny účastníky obrovský zdroj inspirace a povzbuzení.

Náplň akcí je vždy upravena na míru požadavkům konkrétního publika a týká se psychologické tématiky. Workshopy bývají často součástí firemních teambuildingových aktivit a školení. Oblíbené workshopy se například zaměřují na efektivní týmovou komunikaci, work-life balance, strategie pro zvládání stresu aj.

Ve své práci ctím komplexní přístup k člověku a jeho těžkostem a vycházím zejména z učení, metod a technik
kognitivně behaviorální terapie (KBT), jejíž účinnost prokazuje dlouhá řada studií a výzkumů. Současně čerpám i z poznatků a metod jiných terapeutických směrů, jmenovitě například transakční analýzy (TA), existenciální psychologie, klinické hypnózy Sandplay – terapie hrou v písku (SPT).
K diagnostice procesů myšlení, vnímání, způsobu prožívání emocí a interpersonálních vztahů ve své praxi využívám například mezinárodně uznávanou Rorschachovu metodu (ROR) nebo Tematický apercepční test (TAT).

Podrobněji o metodách a přístupech

Co je KBT
Kognitivně behaviorální terapie je strukturovaná a zaměřená na řešení konkrétních problémů, se kterými klient přichází. Na základě definovaných problémů jsou stanoveny cíle, k jejichž dosažení terapeutický proces směřuje. Klient se s podporou terapeuta naučí lépe porozumět tomu, co jej tíží, a současně se aktivně učí pracovat s různými metodami a technikami, aby je byl schopen samostatně používat i po skončení terapie.

Účinnost KBT je opakovaně prokazována v nejrůznejších výzkumech a je považována za metodu číslo jedna například u léčby úzkostných poruch, panických atak, zvládání vzteku nebo fobií.

Co je TA?
Transakční analýza je psychoterapeutický směr, který vychází z psychodynamických, kognitivně-behaviorálních a existenciálních přístupů. Klíčovými prvky jsou mezilidská komunikace, egostavy a opakující se vzorce chování.

Co je hypnóza a hypnoterapie?
Hypnózu lze charakterizovat jako změněný stav vědomí a stav zvýšené sugestibility. Dochází k dočasnému odpoutání od skutečnosti a pohroužení se do představ, které odpovídají sugescím. Hypnoterapie je psychoterapeutickou metodou, která využívá hypnotického stavu k léčebným účelům.

Témata, se kterými nejčastěji pracuji:
úzkostné stavy, obtížné životní situace, panické ataky, životní nespokojenost, depresivní nálady, zvládání stresu a emocí, vztahové a karierní potíže

Existenciální psychologie
Předmětem zájmu existenciální psychologie jsou zejména otázky spojené s osamělostí, konečností lidské existence,  její smysl a s nimi související probouzející zážitky.

Sandplay – terapie hrou v písku (SPT)
Sandplay je terapeutická metoda, kterou v padesátých letech ve Švýcarsku vytvořila psycholožka Dora Kalff. Terapeutický proces se odehrává na pískovišti s využitím nejrůznějších figurek, postaviček a symbolických předmětů, pomocí kterých mohou klienti znázornit složité procesy odehrávající se v jejich vnitřním světě.  

 

Mgr. Lada Kyzlinková, MBA
Psycholog a terapeut
Osobní setkání v centru Brna.
Objednat se lze pomocí kontaktního formuláře zde, emailem nebo sms zprávou